İHRACAT RAKAMLARI (BİN USD)

Karadeniz Fındık ve Mam. İhr. Bir. ile Karadeniz Hububat-Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. İhr. Bir. Olağan Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Birliklerimiz Olağan Genel Kurul Toplantılarının, İçişleri Bakanlığının 29/03/2021 tarih 5673 sayılı Genelgesi ve Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 30/03/2021 tarihli kararında belirtilen hususlar çerçevesinde 29-30 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Öte yandan, 13/04/2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 itibariyle kısmi kapanma ile ilgili alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Kısmi Kapanma Genelgesi yayımlanmış olup, bu kapsamda 17 Mayıs 2021 tarihine kadar genel kurul dahil geniş katılımlı her türlü etkinliğe izin verilmeyecektir.

Bu bağlamda, 29-30 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Birliğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili belirlenecek düzenlemelere göre tekrar değerlendirilmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Önemle bilgilerinizi rica ederiz.