İHRACAT RAKAMLARI (BİN USD)

Üyelik Borçlarının Yapılandırılması

Sayın Üyemiz,

17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 4. maddesi 6. fıkrasının (d) ve devamındaki bentleri uyarınca, ihracatçıların üyelik aidat borçları yapılandırılmaya dahil edilmiştir.

İlgili hükümler uyarınca, 31 Ocak 2021 günü mesai saati sonuna kadar başvuruda bulunmak kaydıyla borç aslı taksitlendirilebilecek ve 28 Şubat 2021 günü mesai sonuna kadar borç aslının ilk taksidinin ödenmiş olması kaydıyla, üyelik aidat borçlarının faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu esaslardan faydalanmak isteyen borçluların, ayrıca dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanuni yollara başvurmamaları şartıyla ekte bulunan dilekçe ve taahhütnameyi doldurarak, 31 Ocak 2021 günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Dilekce-KIB.doc 32,50 KB İndir
Taahhutname-KIB.doc 28,50 KB İndir