İHRACAT RAKAMLARI (BİN USD)

Üyelik Şartları

 ONLINE ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

 ÜYELİK ŞARTLARI

Üyelik formuna ulaşmak için tıklayınız.

Üyelik formunu doldurunuz ve bu form ile firmanıza en yakın İhracatçı Birliğine başvurunuz.

Bilgi için "Üyelik Servisi" ile irtibata geçebilirsiniz. Telefon: 0(454) 216 24 26

Üyelikle ilgili şartlar:

  1. Üye olmak istediğiniz Birliğe (X) işareti koyunuz.
  2. Daha önce Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki herhangi bir Birliğe üye olan firmaların, yalnızca dilekçe ve taahhütname getirmeleri yeterlidir.
  3. Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde başvuru formuna, vekaletname ve vekilin imza sirküleri fotokopisi de eklenmelidir.
  4. Giriş aidatı her Birlik için 200.-TL'dir.

Üyelikle ilgili talep edilen belgeler aşağıda sıralanmıştır. Üye olacak firmalar;

Gerçek Kişi ise

  • Şahsın Nüfus Cüzdanının veya T.C. Kimlik Kartının Fotokopisi,
  • Şahsın Oda Sicil Kayıt Sureti Fotokopisi,
  • Şahsın İmza Beyannamesi,

Tüzel Kişi ise

  • Şirket Vergi Levhasının ya da Vergi Mükellefiyet Yazısının Fotokopisi,
  • Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesinin ya da Şirket Ana Sözleşmesinin Fotokopisi ve
  • Şirket İmza Sirküleri Fotokopisi gereklidir.
Not: Birliğe üye olma zorunluluğu, üyelerin yükümlülükleri, üyelikten çıkış vb. konular, 5910 Sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4. maddesi ile belirlenmiştir.
(1) İhracatçıların ilgili birliğe üye olmaları ve kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı, diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir.
(2) Üyeler; birliğin kararlarına uymak, birliğin amaçlarına uygun davranmak, yetkili organlar tarafından istenecek ihracatla ilgili bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür, istediği zaman üyelikten ayrılabilme hakkına sahiptir.
(3) Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin onaylanmasında birliğin onayının aranması ve buna ilişkin usul ve esaslar, Gümrük Müsteşarlığı'nın olumlu görüşü alınmak kaydıyla Müsteşarlık tarafından belirlenir.


 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
findik-uyelik-taahhutname-yeni.pdf 86,10 KB İndir
hububat-uyelik-taahhutname-yeni.pdf 86,42 KB İndir