İHRACAT RAKAMLARI (BİN USD)

Aktüel

2021/412 (25.08.2021)

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Mevzuatı

2022/090 (03.03.2022)

DTÖ - Ticaret Teknik Engeller Komite Toplantısı Görüşleri

2022/100 (14.03.2022)

Tunus-MEDOS Islak İmza

2022/240 (30.05.2022)

Ukrayna'da Faaliyet Gösteren Firmaların Hammadde ve Diğer Üretim Girdileri
Teminindeki Sorunlar