İHRACAT RAKAMLARI (BİN USD)

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı (27-28 Mayıs 2022)

Sayın Üyemiz,

 

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin, 22 Nisan 2022 tarihinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23 Nisan 2022 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak gerekli nisap sağlanamamış olması nedeniyle gerçekleştirilemeyen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gün ve saatte Birliğimizin Atatürk Bulvarı No:19/E-GİRESUN adresindeki toplantı salonunda aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyuru için lütfen tıklayınız.

  

Birliğin Adı

I. Toplantının Tarihi

Çoğunluk Sağlanamadığı Takdirde Yapılacak II. Toplantının Tarihi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

27 Mayıs 2022 - 14.00

28 Mayıs 2022 - 14.00

 

GÜNDEM :

1.Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

2.Başkanlık divanının seçilmesi,

3.Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

4.Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

5.Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

6.Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası,

7.Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

8.Yönetim kurulu başkanı ile yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi,

9. Dilekler.