İHRACAT RAKAMLARI (BİN USD)

Fındık İhracatçılarından Zararlılar İle Mücadelede Yeni Seferberlik

Bilindiği gibi fındık Karadeniz bölgesi için en önemli ve vazgeçilmez gelir kaynaklarının başında geldiği gibi, mevcut dikili alanlarda yapılacak uygulamalarla fındıktan elde edilecek geliri çok daha fazla artırmak da mümkün bulunmaktadır. Çünkü her ne kadar dünya fındık üretim ve ihracatında lider olsak da, konu verimlilik olunca maalesef bulunduğumuz yer hiç iç açıcı görünmemektedir. En büyük üretici konumundaki ülkemizde verimlilik dekar başına ortalama 80-90 kg iken bu rakam İtalya'da 150 Kg, ABD'de 285 Kg, Gürcistan'da 180 Kg, Şili'de 225 Kg ve Azerbaycan'da 130 Kg civarındadır. Dolayısıyla verimlilikte ülkemiz lehine olumlu gelişmeler yaşamaya başladığımızda kazanan hem üreticilerimiz hem fındık sanayici/ihracatçıları hem de ülkemiz olacaktır.

Bu dezavantajlı durumun farkında olan fındık sanayici/ihracatçıları olarak bir yandan ihracatımızın artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunurken diğer yandan da verimliliğimizi artıracak çalışmalarda bulunmayı bir görev addettiğimiz herkesin malumudur. Zira değişmez hedefimiz olan artan dünya fındık tüketimini Türkiye orjinli fındıklarla karşılamak ve rakiplerimize üstünlük sağlamak ancak bu yolla mümkün olacaktır.

Büyük bir memnuniyet ve gururla ifade etmek isteriz ki bu yoldaki en büyük çalışmamız; hem üretici taleplerini karşılayacak hem de bilimsel çalışmalara yön verebilecek yeni fidan üretiminin laboratuvar koşullarında yapılmasını ve hastalıklardan ari ve zirai dona dayanıklı fındık fidanı üretiminin yaygınlaştırılmasını teminen, Fındık Araştırma Enstitüsü bünyesinde bir Doku Kültürü Laboratuvarı kurulmasına ön ayak olmak ve söz konusu projeyi finanse ederek hayata geçirmek olmuştur.

Öte yandan Tarım İl Müdürlükleri ile iş birliği yapılarak, çiftçilere; budama, bahçelerin gençleştirilmesi, hastalık ve zararlılar ile mücadele konusunda yerinde eğitimler verilmiş, gerek TÜBİTAK ve Fındık Araştırma Enstitüsü gerekse bölge üniversiteleri tarafından yürütülen bilimsel projelere maddi ve manevi anlamda destek sağlanmıştır.

Tüm bu çalışmalar sonucunda, son yıllarda üreticilerimizin bahçeleriyle daha yakından ilgilendikleri ve ilaçlama, budama gibi vecibeler konusunda daha hassas oldukları memnuniyetle gözlemlenmekte ve bu olumlu gelişmenin etkileri gerek rekolte miktarlarında gerekse ürün kalitesinde kendisini göstermektedir.

Bu bağlamda, fındık üretim alanlarımızda en sık rastlanan zararlılar olan "Fındık Kurdu” ve "Fındık Yeşil Kokarcası” ile son yıllarda yaygın bir hastalık olan "Külleme” başta olmak üzere bitkisel zararlı ve hastalıklara karşı doğru bilgi ve yöntemlerle ve özellikle doğru zamanda mücadele edilmesi verimliliğimizin artırılmasına büyük katkıda bulunacak ve ülkemizin dünya fındık üretim ve ihracatındaki lider konumunu korumasına da şüphesiz önemli katkıda bulunacaktır.

Üreticilerimizin gelir kaynağı durumundaki Fındığın % 90'nını 150'nin üzerinde ülkeye ihraç etmek suretiyle ürünümüzden azami faydanın sağlanması için üzerine düşen vazifeyi eksiksiz olarak yerine getirmeye çalışan fındık sanayici/ihracatçıları, verim ve kalitenin artırılması için her zaman elini taşın altına koyması gerektiğinin de bilincinde olarak bu konudaki projelerin desteklenmesini sürdürecek ve gerek fındık üreticilerine gerekse devletimizin ilgili kuruluşlarına yardımcı olmaya devam edecektir.

Bu çerçevede, verimliliğin ve kalitenin artırılmasına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla, Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 2019 yılında yapıldığı gibi bu yıl da ülkemizde fındık üretilen tüm il ve ilçelerdeki üreticilere ulaştırılmak üzere, fındık üretimindeki zararlılar ve hastalıklarla mücadele için toplam 600.000 adet bilgilendirme broşürü ile 2.000 adet afiş dağıtılmaya başlanmıştır.

İlgili Resimler