İHRACAT RAKAMLARI (BİN USD)

Genç TİM Başvuruları

Sayın üyemiz,

"Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefine ulaşabilmek, toplumun tüm kesimlerinin ihracata özendirmek ve ihracat bilincini tabana yaymak amaçlarıyla sadece tecrübeli ihracatçıların gençlere örnek olduğu değil, genç ihracatçıların da birbirine örnek olarak cesaret vereceği ve birbirleri ile tecrübelerini paylaşacağı "Genç TİM" oluşumu, Türkiye İhracatçılar Meclisince hayata geçirilmiştir. İhracatta sürdürülebilirliği sağlamak, geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek, genç ihracatçı sayısını artırmak, gençlere yönelik ulusal ve uluslararası muadil kuruluşlarla iş birlikleri kurmak ve iş dünyasında genç girişimciliği geliştirmek amacıyla kurulan söz konusu oluşum 10 Ağustos 2021 tarihinde yapılan basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulmuştur. Üyelik şartlarını haiz tüm ihracatçılar https://tim.org.tr/genc-tim-basvuru adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak Genç TİM üyesi olabilmektedir. Genç TİM oluşumu içinde yer almak için öngörülen şartlar aşağıda belirtilmektedir:

  • 40 yaş ve altı olmak,
  • Firmada temsil ve ilzama yetkili olmak,
  • Temsil ettiği firmanın son 2 takvim yılı içerisinde en az 5.000 $ değerinde ihracat gerçekleştirmiş olmak ve
  • İhracatçı Birliği seçimli genel kurulunda temsil ettiği firma adına oy kullanma hakkını haiz olmak.

 

Daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına oluşturulan bu online başvuru fırsatından, yukarıda belirtilen şartları haiz tüm üyelerimizin faydalanabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.