İHRACAT RAKAMLARI (BİN USD)

KAĞITSIZ İHRACAT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜ KILAVUZU VE TANITICI VİDEO YAYINLANMIŞTIR

Kağıtsız İhracat dönemi ile ihracatçı, ihracat beyannamesi ve eklerini ofisinden verebilecek. İlave belge talebi sistem mesajıyla iletilecek. İhracatçı ilave taleplerini elektronik ortamda gönderebilecek.

Ticaret Bakanlığı; ihracatçıları zaman israfından, bürokrasiden ve evrak takibi masrafından kurtaracak dijital ihracatın kapısını araladı. Uygulama, hem firmalar hem de gümrük teşkilatı için kağıt evrağı ortadan kaldırıyor.

Yeni Uygulama ile; 

- İhracatçı, ihracat beyannamesi ve eklerini ofisinden verebilecek.

- Memur tarafından ilave belge talebi sistem mesajı yoluyla iletilecek.

- İhracatçı ilave talepleri elektronik ortamda iletecek.

- Kağıt ortamda belge ibrazı sona erecek, arşivleme yükü ortadan kalkacak, belge ve sertifika beyanı esnasında yaşanan zaman ve maliyet kaybı son bulacak.

- İhracat işlemlerindeki tüm süreçler de elektronik ortamda izlenebilecek.

- 154 belge dijital ortamda işlem görecek.


Kılavuz için tıklayınız.