İHRACAT RAKAMLARI (BİN USD)

Fındık ve Mamulleri Sektörünün Avrupa Yeşil Mutabakatı Süreci Bağlamında Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Projesi

Sayın üyemiz,

 

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği'nin (AB) 2050 yılı itibariyle karbon-nötr bir kıta olma yönündeki hedefine giden yolda, iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda AB'nin sanayi ve ticaret politikaları da dahil tüm politikalarına nüfuz etmesini öngören Avrupa Yeşil Mutabakatı 11 Aralık 2019 tarihinde açıklanmış ve neredeyse tüm sektörlere uzanacak şekilde AB ekonomisini yeniden şekillendirecek bir dönüşüm başlatılmıştır.

 

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, AB tarafından karbon azaltım mekanizmalarında kullanılan maliyetin, bu maliyete yeterince katlanmak istemeyen ülkelerden ihraç edilecek ürünlere yansıtılması şeklinde özetlenebilecek bir vergi mekanizmasının uygulamaya alınması planlanmaktadır. Öte yandan, Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi, Yeşil ve Döngüsel Ekonomi, Temiz Enerji, Sürdürülebilir Yeşil Tarım gibi yeşil dönüşüme yönelik politikalar hayata geçirilmektedir.

 

Gümrük Birliği vasıtasıyla bir parçası olduğumuz AB Tek Pazarı üzerinde önemli yansımaları olacak Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında, sektörün toplam ihracatının yaklaşık %75'inin AB ülkelerine gerçekleştirilmesi nedeniyle fındık ve mamulleri ihracatımızı olumsuz etkileyebilecek hususların dikkatlice takip edilmesi ve geç kalmadan gerekli aksiyonların alınması büyük önem arz etmektedir.

 

Diğer taraftan, 2010-8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamındaki Ur-Ge projeleri çerçevesinde işbirliği kuruluşları önderliğinde bir araya gelen firmalar, uluslararası pazarlara girmek ve rekabet güçlerini artırmak için uzman ve danışmanlar eşliğinde ihtiyaçlarını belirleyerek sonrasında gereken somut adımları atabilme imkânı bulabilmektedir.

 

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı hedefleri önderliğinde Avrupa Yeşil Mutabakatı politikalarına uyum sağlanması amacıyla fındık ve mamulleri sektörünün yeşil dönüşümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilir bir ihracat artışı elde etmek ve gerek AB gerekse diğer ülkelere yönelik rekabetçiliğin güçlendirilmesi adına, Ticaret Bakanlığı desteğiyle 2010-8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında "Fındık ve Mamulleri Sektörünün Avrupa Yeşil Mutabakatı Süreci Bağlamında Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Projesi”nin başlatılması planlanmaktadır.

             

Yeterli sayıda katılımcı olması ve Ticaret Bakanlığının onayının alınması halinde gerçekleştirilebilecek söz konusu proje kapsamında ilk olarak, başta yeşil mutabakat süreci olmak üzere, profesyonel bir danışmanlık şirketi tarafından katılımcı firmaların ihtiyaç analizi yapılacak ve mevcut durumlarının tespiti ile birlikte geliştirilmesi gereken alanlar belirlenerek proje boyunca yürütülecek eğitim, danışmanlık ve tanıtım faaliyetleri kurgulanacaktır.

 

Bu bağlamda, katılımcı firmaların kurumsal karbon ayak izinin ölçülmesinin yanı sıra, fındık ve mamullerinin yaşam döngüsünün değerlendirmesine yönelik çalışmalar yapılması ve daha sürdürülebilir bir üretim için kurumsal ve sektörel sürdürülebilirliği artıracak danışmanlık hizmetleri alınması planlanmaktadır.

 

Öte yandan, endüstri 4.0, sürdürülebilirlik uygulamaları, iklim değişikliği, dijital dönüşüm, atık yönetimi, enerji verimliliği vb. konularda katılımcı firmalara eğitimler verilerek farkındalık yaratılmaya çalışılacaktır. 

 

Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek yurtdışı pazarlama faaliyetleri ve alım heyeti programları vasıtasıyla da hedef pazarlarda katılımcı firmaların ihracatının artırılması amaçlanmaktadır. Hiçbir eğitim veya danışmanlık faaliyetlerine katılmayan şirketler, daha sonra gerçekleştirilecek olan yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerine katılamayacaktır.

 

Proje süresince gerçekleştirilmesi öngörülen her bir faaliyetin toplam bütçesinin %75'i Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenecek olup, destek öncesi pre-finansman Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir. %25'lik kısmı ise faaliyete katılım sağlayan firmalardan katkı payı olarak temin edilecektir.

 

Projenin sona ermesi ile birlikte projedeki faaliyetlere aktif olarak katılan firmalar, Ticaret Bakanlığına ayrıca başvuru yaparak yıllık en fazla 50.000 ABD dolarına kadar 3 (üç) yıl boyunca alacakları münferit danışmanlık hizmetleri giderleri için %70'ini oranında devlet desteğinden yararlanabileceklerdir.

 

36 ay sürecek olan projeye başvuru yapabilmek için firmaların aşağıdaki şartları haiz olması gerekmektedir:

  • Türk Ticaret Kanunu'nun 124. Maddesinde belirtildiği şekilde sinai ve/veya ticari faaliyette bulunan kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerinden biri olmak. (Şahıs şirketleri projede yer alamamaktadır.)

  • Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi olmak.

  • Halihazırda başka bir Ur-Ge projesinde katılımcı olmamak.

  • Proje faaliyetlerini takip edecek en az 1 personel görevlendirmek.

  • En az 1 yabancı dilde web sitesine sahip olmak.

  • Proje faaliyetlerine aktif olarak katılım sağlamak ve katılım sağlanan her bir projeye ilişkin %25'lik katkı payını karşılamak.

Bu bağlamda, söz konusu projeye katılmak isteyen üyelerimizin en geç 24 Eylül 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar bir örneği ilişik bulunan katılımcı şirket talep yazısını kaşe ve imzalı olarak arge@kib.org.tr adresine e-posta ile göndermeleri ve talep yazısının ıslak imzalı asıl kopyasını da Genel Sekreterliğimiz adresine kargoyla ulaştırmaları gerekmektedir.          

             

Önemle bilgilerinize sunarız.


İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Katilimci Firma Talep Yazisi.doc 42,50 KB İndir