İHRACAT RAKAMLARI (BİN USD)

Karadeniz Hububat-Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Olağan Genel (14-15 Nisan 2023)

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ilişik gündeme göre 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 16:00'da, Atatürk Bulvarı No:19/E-GİRESUN adresindeki Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15 Nisan 2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Genel kurul, son iki takvim yılı itibarıyla birliğin üyesi bulunan (31.12.2021 tarihi ve öncesinde), üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2021 ve 2022 yıllarında) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği için 20.616,71 USD ve üzerinde fiili ihracat ve/veya Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri aracılığıyla ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile Türkiye'de ikamet etmeyenlere fatura ile satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden teşekkül eder.

Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını, ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce (11 Nisan 2023 Salı günü) mesai bitimine kadar ödemiş olmaları gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına katılma hakkını haiz tüzel kişiler, temsile yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilecek olup, temsilci bildirim yazısını (Ek:2-A), ilk toplantı tarihinden en az  3 gün önce (11 Nisan 2023 Salı günü) mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.

Genel kurul toplantısına katılma hakkına haiz, gerçek kişilerin, Katılım Bildirim yazısını (Ek:2-B) ilk toplantı tarihinden en az 3 gün öncesine kadar (11 Nisan 2023 Salı günü) mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğe ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.

Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemeyecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK-1 Hububat-Gundem.pdf 85,67 KB İndir
EK-2-A TEMSILCI BILDIRIM YAZISI-TUZEL KISI.pdf 90,99 KB İndir
EK-2-B KATILIM BILDIRIM YAZISI-GERCEK KISI.pdf 86,50 KB İndir
EK-3-Hububat-Bilgi Notu.pdf 115,04 KB İndir